Conditiile de validitate ale contractului de vanzare cumparare

 

Validare ContractVorbim in continuare despre: capacitatea partilor, consimtamantul partilor si obiectul contractului de vanzare cumparare.

Capacitatea partilor

Capacitatea civila este o conditie de fond fundamentala recunoscuta tuturor persoanelor. Aceasta consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea de acte juridice.  Capacitate de a contracta, reprezinta o conditie generala, de fond, esentiala, de validitate a contractelor de vanzare-cumparare.

Contractul de vanzare-cumparare este un act de dispozitie si, din aceasta cauza, partile contractante trebuie sa detina capacitatea necesara pentru a incheia astfel de acte. Pot incheia acte de dispozitie, persoanele fizice care au deplina capacitate de exercitiu, respectiv persoanele majore. Minorii, care au capacitate restransa de exercitiu, incheie acte de dispozitie personal, cu acordul reprezentantului legal si cu autorizarea autoritatii tutelare.

Daca esti interesat de servicii de deschidere a unei sucursale straine, poti apela cu incredere la expertii din domeniu.

Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu (minorii si persoanele puse sub interdictie) incheie aceasta categorie de acte, prin reprezentantul lor legal.

Contractul de vanzare-cumparare poate fi raportat atat la bunul vandut si la pretul primit, cat si la patrimoniul partii contractante. In prima ipoteza, contractul de vanzare-cumparare constituie intotdeauna un act de dispozitie, iar partile trebuie sa detina capacitate de exercitiu deplina. In cel de-al doilea caz, contractul de vanzare-cumparare poate fi calificat, fie act de conservare, fie act de administrare a patrimoniului, iar partile trebuie sa detina capacitatea necesara pentru a incheia astfel de acte. Constituie, spre exemplu, un asemenea act, cumpararea materialelor necesare repararii casei sau vanzarea unor bunuri de mica valoare, lipsite de utilitate pentru proprietar.

Potrivit art. 1652 din noul Cod civil, „ Pot cumpara sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege”. Rezulta de aici ca regula este capacitatea, iar incapacitatea este exceptia in consecinta, in materie de vanzare-cumparare, se vor aplica regulile generale, cu unele particularitati specifice vanzarii-cumpararii.

Pentru a incheia valabil un contract de cumparare, partile trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, intrucat, in principiu acest act este un act de dispozitie, atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator.

Potrivit art. 40 din Codul civil „Pentru motive temeinice, instanta de tutela poate recunoaste minorului care a implinit varsta de 16 ani capacitatea deplina de exercitiu. In acest scop, vor fi ascultati si parintii sau tutorele minorului, luandu-se, cand este cazul, si avizul consiliului de familie.” Aceasta reglementare cu privire la posibilitatea dobandirii capacitatii de exercitiu anticipate, are caracter de noutate, in noul Cod civil.  

Consimtamantul partilor

Pentru incheierea valabila a contractului de vanzare-cumparare este necesar, dar si suficient, consimtamantul partilor care trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant, trebuie sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, trebuie sa fie exteriorizat si nu trebuie sa fie afectat de vreun viciu.

Obiectul contractului

Noul Cod civil, diferentiaza obiectul contractului de obiectul obligatiei, prevazand in art. 1225 si 1226 ca „obiectul contractului il reprezinta operatiunea juridica, vanzarea, locatiunea, imprumutul si altele asemenea, convenita de parti, astfel cum reiese din ansamblul drepturilor si obligatiilor contractuale”, iar „obiectul obligatiei este prestatia la care se angajeaza debitorul”.

Fiind un contract sinalgamatic, contractul de vanzare-cumparare are un obiect derivat, dublu:

– pentru vanzator, obiectul obligatiei este reprezentat de bunul vandut;

– pentru cumparator obiectul obligatiei este reprezentat de pret.

Conditiile pe care orice bun trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi vandut sunt urmatoarele:

  1. sa se afle in circuitul civil;

Art. 1657 din noul Cod civil prevede ca „orice bun poate fi vandut in mod liber, daca vanzarea nu este interzisa ori limitata prin lege sau prin conventie ori testament.” Bunurile care nu apartin nimanui si al caror uz este comun tuturor, nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare, nefiind in circuitul civil. Nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare, fiind denumite res communis (resnullius): aerul, razele soarelui, apa marii etc.

De asemenea, nici proprietatea publica nu poate fi obiectul contractului de vanzare-cumparare.

  1. sa existe sau sa poata exista in viitor

Potrivit art. 1659 din noul Cod civil, „daca in momentul vanzarii unui bun individual determinat acesta pierise in intregime, contractul nu produce niciun efect. Daca bunul pierise numai in parte, cumparatorul care nu cunostea acest fapt in momentul vanzarii poate cere fie anularea vanzarii, fie reducerea corespunzatoare a pretului.” De asemenea, potrivit art. 1228 din noul Cod civil, „in lipsa unei prevederi legale contrare, contractele pot purta si asupra bunurilor viitoare”. Astfel, partile pot conveni sa vanda lucruri viitoare care nu exista in momentul  incheierii contractului, dar care pot exista cu certitudine.

  1. sa fie determinat sau determinabil

Potrivit art. 1226 din noul Cod civil, „sub sanctiunea nulitatii absolute, el trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil”. Determinarea se face in cazurile bunurilor certe, prin precizarea caracterelor lor individuale, precizandu-se natura bunului, pozitia acestuia in spatiu sau elementele de identificare. In cazurile bunurilor generice, determinarea se face prin indicarea speciei si a cantitatii acestor bunuri. Determinarea poate fi facuta in mod precis la data incheierii contractului sau sa fie date unele elemente pentru a putea fi determinat obiectul in viitor.

  1. sa fie posibil

Nimeni nu poate fi obligat la imposibil, astfel ca lucrul vandut trebuie sa fie posibil. Obiectul nu este posibil daca imposibilitatea este absoluta, adica pentru orice persoana. Obiectul contractului va fi valabil si va angaja raspunderea din partea debitorului in situatiile in care  imposibilitatea este numai relativa.

  1. sa fie licit si moral

Potrivit art. 1225 din noul Cod civil, „obiectul este ilicit atunci cand este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.” In cazul in care obiectul contractului este ilicit sau imoral, atunci contractul de vanzare-cumparare va fi nul absolut.

Pe de alta parte, pretul constituie obiectul prestatiei cumparatorului si consta in suma de bani datorata de cumparator vanzatorului ca echivalent al lucrului vandut. Acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie stabilit in bani, sa fie determinat sau determinabil (Art. 1660 din noul Cod civil), sa fie sincer (Art. 1665 alin. 1 din noul Cod civil, prevede ca „vanzarea este anulabila atunci cand pretul este stabilit fara intentia de a fi platit”), sa fie serios (potrivit art. 1665 alin. 2 din noul Cod civil, „daca prin lege nu se prevede altfel, vanzarea este anulabila cand pretul este intr-atat de disproportionat fata de valoarea bunului, incat este evident ca partile nu au dorit sa consimta la o vanzare”).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *