Modalitati de solutionare a conflictelor colective de munca

Solutionare a Conflictelor

Conform Legii dialogului social 62/2011, conflictele colective privesc o colectivitate de angajati, salariati sau functionari publici, inclusiv cu statut special, si un angajator, dupa caz, o colectivitate de angajatori. Aceste conflicte sunt de munca deoarece au legatura cu negocierea contractelor/acordurilor colective de munca.

Situatiile in care pot fi declansate conflicte colective sunt stabilite de art. 161 din Legea nr. 62/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,  si anume: “angajatorul sau organizatia patronala refuza sa inceapa negocierea unui contract sau acord colectiv de munca, in   conditiile in care nu are incheiat un astfel de contract sau accord sau cel anterior a incetat; angajatorul sau organizatia patronala nu accepta revendicarile formulate de angajati; partile nu ajung la o intelegere privind incheierea unui contract sau acord colectiv de munca pana la data stabilita de comun acord pentru finalizarea negocierilor”.

Pentru consultanta cu privire la procedura de cesiune a partilor sociale puteti apela cu incredere la serviciile de asistenta juridica oferite de specialistii de la ActeFirma.ro

Din art. 159 si art. 160 ale Legii dialogului social nr. 62/2011, rezulta ca angajatii sunt reprezentati in conflictele de munca, dupa caz, de: sindicatele reprezentative din unitate, sau de la nivelul superior acestora (federatii sau confederatii sindicale); reprezentantii angajatilor, desemnati sa-i reprezinte la negocieri ori, dupa caz, care participa la aceste negocieri. De mentionat este ca potrivit Codului muncii, reprezentantii salariatilor alesi in conditiile dispozitiilor art. 221 si 222 au, printre atributii, si pe aceea de a negocia contractul colectiv de munca (art. 223 lit. (e)).

Conform art. 162 din Legea dialogului social, in cazul in care exista „premisele declansarii unui conflict colectiv de munca, organizatiile sindicale reprezentative sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, vor sesiza in scris angajatorul, respectiv organizatia patronala, despre aceasta situatie, precizand revendicarile angajatilor, motivarea acestora precum si propunerile de solutionare”. Destinatarul sesizarii are obligatia sa raspunda in scris, in termen de doua zile lucratoare de la primirea sesizarii, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicarile formulate. “In situatia in care nu se raspunde la toate revendicarile sau, desi se raspunde, sindicatele sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere pre¬cizat, conflictul colectiv de munca se poate declansa (art. 163)”.

Concilierea

Potrivit art. 169 alin 1 din Legea dialogului social 62/2011 „pentru sustinerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor desemneaza o delegatie formata din 2-5 persoane, care va fi imputernicita in scris sa participe la concilierea organizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz. Din delegatia sindicala pot face parte si reprezentanti ai federatiei sau ai confederatiei sindicale la care organizatia sindicala este afiliata”. In acelasi articol, alin. 2 se precizeaza ca „poate fi aleasa ca delegat al sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor angajatilor orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate deplina de exercitiu; b) este angajat al unitatii sau reprezinta federatia ori confederatia sindicala reprezentativa la care organizatia sindicala care a declansat conflictul de munca este afiliata.”

Medierea si arbitrajul

Medierea conflictului de munca are loc numai atunci cand concilierea nu s-a finalizat prin solutionarea revendicarilor, iar prin consens partile vor hotari sa aleaga un mediator care va incerca sa solutioneze conflictul de interese, respectand procedura stabilita in contractul colectiv de munca unic la nivel national. Arbitrajul conflictului de interese vine ca o reglementare cu caracter facultativ cuprinsa in articolul 177 din Legea dialogului social 62/2011. „Componenta si criteriile de accedere in corpul de mediatori si corpul de arbitri ai conflictelor colective de munca, competenta, atributiile, precum si procedurile de mediere si arbitraj se stabilesc prin Regulamentul de mediere si arbitraj, elaborat de Oficiul de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca de pe langa Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *